BALIKESİR TİCARET BORSASI
(2019 YILI)-HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ)

HİZMETLER Yön.Kurulunca Tesbit Meslisce
Tastik Edilen Ücretler

1- A - Borsa Tescil ücreti- Alım Satım bedeli üzerinden;

Alım Tescillerinde Brüt Tutardan (Stopaj-Bağkur-Mera Fonu) düşüldükten sonra kalan tutarın
% 01 (Binde Bir’i)

Satım Tescillerinde brüt tutarın % 01’i (Binde Bir’i)

B – İşlem başına alınacak tescil ücreti tavanı;

2- Borsada Kayıtlı olmayanlar ile isteğe bağlı tescile gelenlere birinci madde(a) ve (b) bentleri aynen uygulanacaktır.

3- İhracatla ilgili işlemlerden tescil ücreti alınmayacaktır.

4- Simsariye ücreti geçici olarak kaldırılmıştır.

5- C- Kaydiye ve Aidat Ücretleri;

 DERECE :                                   KAYDİYE:                      AİDAT :

 1. DERECE                                  300.00 TL.                    300.00 TL.

 2. DERECE                                  290.00 TL.                    290.00 TL.

 3. DERECE                                  280.00 TL.                    280.00 TL.

 4. DERECE                                  270.00 TL.                    270.00 TL.

 5. DERECE                                  260.00 TL.                    260.00 TL.

% 01 (Binde Bir)
280.00 TL.

                                                   İş bu tarifede tesbit edilen nisbi ve maktu ücretler 300.00 TL'yi geçemez. Hizmetler karşılığı alınacak bu ücretler tarifesi;
                                                   Yönetim Kurulunun 2/OCAK/2019 tarih, 37 Sayılı toplantısında 02/01/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tastik edilmiştir.

T.C.
BALIKESİR TİCARET BORSASI
TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ
İKTİSADİ İŞLETMESİ

2019 YILI HİZMETLER KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ
HİZMETLER YÖN.KUR.TESBİT
EDİLEN ÜCRETLER
1- 80 TON'LUK TIR KANTARI 10.00 TL. (KDV.DAHİL)
2- 40 TON'LUK ARABA KANTARI
-Kamyon-Traktör-Minibüs ve benzeri vasıtalar

5.00 TL. (KDV.DAHİL)

3- DEPOLAMA VE MUFAHAZA HİZMETLERİ
A-SÜT TANKI KİRA BEDELİ = (500 Lt.-700 Lt.-1.000 Lt.-1500 Lt.) Günlük Lt.= (0,0040 TL.)
B- SÜT TANKI KİRA BEDELİ =(3.000 Lt.-5.000 Lt.-6.000 Lt.) Günlük Litre= (0,0032 TL.)
Aylık Litre 0,120 TL.+ KDV.
Aylık Litre 0,100 TL. + KDV.
5- GIDA LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ
HEKTOLİTERE 1.00 TL.+KDV
RUTUBET TAYİNİ 1.00 TL.+KDV
GLUTEN(YAŞ ÖZ-% VE GLUTEN İNDEKS) 2.50 TL.+KDV
SEDİMANTASYON 2.50 TL.+KDV
RUTUBET-GLUTEN-SEDİMANTASYON(PAKET) 3.50 TL.+KDV
KÜL TAYİNİ 2.50 TL.+KDV
PROTEİN TAYİNİ 10.00 TL.+KDV
SELÜLOZ TAYİNİ 2.50 TL.+KDV
NİŞASTA TAYİNİ 2.50 TL.+KDV
6- TOPRAK LABORATUVARI ANALİZ ÜCRETLERİ
Toprakta Temel Analizler (Kapsam 1) 60.00 TL.(KDV.Dahil)
31.12.2018 Tarihine kadar numune kayıt defterine kaydı olan toprak analizleri 50.00 TL.(KDV.Dahil)
Resmi Kurumların Kamu yararına yaptırdıkları Toprak Analizinde ücret tespiti ve bazılarından para alınmaması Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

 

 

 

 

Hizmetler Karşılığı Ücret Tarifesi 02/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tastik edilmiş