2020 YILINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ

Sayın Üyemiz,

2020 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2502) 9 Mayıs 2020 Tarih  31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini arttırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak için hazırlanan,

Karar metnine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ...

Gereği bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

Kategorideki Diğer Başlıklar

HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN RUHSATLANDIRILMA VE DENETLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
KÜÇÜK KAPASİTELİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 2020 YILINDA YAPILACAK YEM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/15)
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 26.03.2020 TARİH VE 31080 SAYILI RESMİ GAZETE (1. MÜKERRER)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2020/4)
COVID-19 NEDENİYLE ZARAR GÖREN ESNAF VE SANATKARLARIN TÜRKİYE HALK BANKASI TARAFINDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASI HK.
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/6)