Misyon

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; tüm birim ve fonksiyonlarımız ile üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması, Borsamızda işlem gören ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlanması Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizin sürekli kılınması, geliştirilmesi ve belgelendirilmesi, tarım ve hayvancılığın Başkenti olan ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Vizyon (Amaç ve Hedefler)

Kurumumuzun, kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek, teknolojik cihazlarla donatılmış alt yapısı ve “gelişmiş borsa kompleksi”ne geçilerek hizmet kalitesine sürekli üst seviyede tutmak, bilgili, becerili ve yaratıcılıkla donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliliğini ve hizmet kalitesini arttırma ve üyelerimizle birlikte bütünleştirip iş dünyasında ilimize, bölgemize ve ülkemize yön vermektir.

Kalite Politikası

Borsamızca sunulan hizmetleri, üye memnuniyetini gözeterek tarafsız, doğru, etkin ve kaliteden ödün vermeden gerçekleştirmek güncellenen kalite hedeflerimiz ile Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.