TÜRİB (ELEKTRONİK ÜRÜN SENETLERİ YATIRIMCILARINA TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.) HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Elektronik Ürün Senetleri’nin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), 2019 yılı Haziran ayı içerisinde, daha sonra duyurulacak bir tarihte faaliyete geçecektir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesini takiben, Ticaret Borsalarının ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS işlemleri TÜRİB bünyesinde gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

ELÜS’lerin alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın www.turib.com.tr adresinden erişilecek “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir.

TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine devam edebilmesi için TÜRİB’e kayıt olması gerekmektedir. Yatırımcıların TÜRİB’e kaydı için Ticaret Borsaları ile TÜRİB arasında acentelik ilişkisi tesis edilmiştir. Acentelik hizmeti kapsamında ELÜS yatırımcıları tarafından kayıt yaptırılabilecek Ticaret Borsalarının listesi www.turib.com.tr/acenteler internet adresinde yer almaktadır.

ELÜS alım satımlarına ilişkin takas işlemleri TÜRİB Yönetim Kurulu tarafından Takas Merkezi olarak görevlendirilen İstanbul Takas ve Saklama Merkezi A.Ş. üyesi kuruluşlarca (Takas Merkezi Üyesi) mevcut durumda olduğu çerçevede gerçekleştirilecektir. Aynı şekilde, TÜRİB’de yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek ELÜS alım satım işlemlerine ilişkin tüm elektronik kayıt işlemleri Elektronik Kayıt Kuruluşu olarak yetkilendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB’e kayıt işlemlerini en kısa sürede yerine getirmeleri gerekmektedir. Gereği için ELÜS yatırımcılarının bilgisine sunulur.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.

TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) Üyeliği İçin Gerekli Evraklar

 

 

 

TÜRİB üyeliği için istenen evraklar aşağıda listelenmiştir. Firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulan evrakların Borsamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:  
1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2 - Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)

3 - Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b

4 - Aracı Kurum veya Banka dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

5 - Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:  

1 - Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği

2 - Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği

3 - Vergi Levhası örneği

4 - İmza Sirküleri                                                                                                                                                                                             

5-  Temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ tarafından alınan karar         

6 - Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)                                                                                                                         

7-Aracı Kurum veya Banka dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge                                                                                                         

8- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4


Kategorideki Diğer Başlıklar

BALIKESİR İLİ ODA/BORSA KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI
TMO HUBUBAT SATIŞLARI HK.
KAMUOYU AÇIKLAMASI: TMO'NUN, UYGUN FİYATLARLA BAKLİYAT SATIŞLARI DEVAM ETMEKTEDİR
ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİNİN MUAYENESİ İÇİN MÜRACAAT DUYURUSU
KVKK, VERBİSE KAYIT SÜRELERİ UZATILMIŞTIR
IPARD 8. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI HK.
MUHTASAR AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ EĞİTİMİ
PATATES SOĞAN İHRACATININ ÖN İZNE BAĞLANMASI
2020 YILI TARIM HAVZALARINDA DESTEKLENECEK ÜRÜN LİSTELERİ
TAVUK YUMURTASI VE BALIKTA KDV İNDİRİMİ