TÜRİB (ELEKTRONİK ÜRÜN SENETLERİ YATIRIMCILARINA TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.) HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Elektronik Ürün Senetleri’nin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), 2019 yılı Haziran ayı içerisinde, daha sonra duyurulacak bir tarihte faaliyete geçecektir.

TÜRİB’in faaliyete geçmesini takiben, Ticaret Borsalarının ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisi sona erecek olup, tüm ELÜS işlemleri TÜRİB bünyesinde gerçekleştirilmeye başlanacaktır.

ELÜS’lerin alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın www.turib.com.tr adresinden erişilecek “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir.

TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine devam edebilmesi için TÜRİB’e kayıt olması gerekmektedir. Yatırımcıların TÜRİB’e kaydı için Ticaret Borsaları ile TÜRİB arasında acentelik ilişkisi tesis edilmiştir. Acentelik hizmeti kapsamında ELÜS yatırımcıları tarafından kayıt yaptırılabilecek Ticaret Borsalarının listesi www.turib.com.tr/acenteler internet adresinde yer almaktadır.

ELÜS alım satımlarına ilişkin takas işlemleri TÜRİB Yönetim Kurulu tarafından Takas Merkezi olarak görevlendirilen İstanbul Takas ve Saklama Merkezi A.Ş. üyesi kuruluşlarca (Takas Merkezi Üyesi) mevcut durumda olduğu çerçevede gerçekleştirilecektir. Aynı şekilde, TÜRİB’de yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek ELÜS alım satım işlemlerine ilişkin tüm elektronik kayıt işlemleri Elektronik Kayıt Kuruluşu olarak yetkilendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB’e kayıt işlemlerini en kısa sürede yerine getirmeleri gerekmektedir. Gereği için ELÜS yatırımcılarının bilgisine sunulur.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.

TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) Üyeliği İçin Gerekli Evraklar

 

 

 

TÜRİB üyeliği için istenen evraklar aşağıda listelenmiştir. Firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulan evrakların Borsamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:  
1 - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2 - Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)

3 - Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b

4 - Aracı Kurum veya Banka dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

5 - Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar:  

1 - Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği

2 - Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği

3 - Vergi Levhası örneği

4 - İmza Sirküleri                                                                                                                                                                                             

5-  Temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ tarafından alınan karar         

6 - Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)                                                                                                                         

7-Aracı Kurum veya Banka dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge                                                                                                         

8- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4


Kategorideki Diğer Başlıklar

DÜNYA 3.SܒNDEN BORSAYA ZİYARET
2019 DÖNEMİ ÇELTİK ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
KAMUOYU AÇIKLAMASI: TMO, ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM ALIMLARINA BAŞLIYOR
Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalat İşlemlerinde Elektronik Kayıt Sistemi Kullanımına Başlanacaktır
TRAKYA BİRLİK AYÇİÇEĞİ ÖN ALIM FİYATINI AÇIKLADI
AYÇİÇEĞİ ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI
YAĞLI TOHUMLU BİTKİLER FARK ÖDEMESİ İLE HUBUBAT, BAKLAGİL VE DANE MISIR DESTEĞİ BUGÜN ÖDENİYOR
IEEE ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNDAN BORSAMIZA ZİYARET
KARESİ BELEDİYE BAŞKANI SN. DİNÇER ORKAN'DAN GELENEKSEL KURTDERELİ GÜREŞLERİNE DAVET
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13.ETAP KAPSAMINDA YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ (Tebliğ NO:2019/30)